O FIRMIE


Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu jest Stowarzyszeniem Naukowo–Technicznym. 
 
Członkami WKTiR są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne po złożeniu deklaracji przystąpienia do WKTiR.
 
Misją WKTiR jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polegające na prowadzeniu kompleksowej, najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych przez wykorzystanie postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego, skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników a przez to lepsze przystosowanie do rosnącej konkurencji.
 
WKTiR prowadzi główne rodzaje działalności dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
  • usługi doradcze o charakterze ogólnym;
  • usługi szkoleniowe;
  • usługi informacyjne.
 
WKTiR był wydawcą ogólnopolskiego czasopisma NOWATORXXI.
 
W ramach WKTiR działa:
  • Kancelaria Prawno-Patentowa;
  • Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 
WKTiR posiada:
  • akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 
Czasopismo NOWATORXXI, które było wydawane przez WKTiR do końca 2009 roku, zostało wyróżnione statuetką „LIDER INNOWACJI” na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG” Katowice w 2004r.

WKTiR jako instytucja otoczenia biznesu opiera swoją działalność na zasadzie "non for profit", co oznacza, że zysk z działalności gospodarczej przeznacza na cele statutowe.

loga
Nowator XXI Nowator XXI