Aktualności

[ 2016-07-21 ] Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

zobacz więcej...


[ 2012-08-23 ] Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłosiła konkurs projektów w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”.

zobacz więcej...


[ 2012-08-17 ] Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłosiła rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie  wynalazku”

zobacz więcej...


[ 2011-11-30 ] Bezpłatne warsztaty „Ochrona własności przemysłowej – klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zaprasza na bezpłatny warsztat, które organizowane są wraz z Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji w Lublinie. Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Ochrona własności przemysłowej – klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”, dedykowany jest przedsiębiorcom lub pracownikom przedsiębiorstw zainteresowanym tematyką ochrony własności przemysłowej.

            Podczas warsztatu zostanie poruszona tematyka własności przemysłowej a w szczególności:

  1. Kwalifikacja wiedzy intelektualnej w przedsiębiorstwie do ochrony
  2. Procedury uzyskania ochrony
  3. Wykorzystanie wiedzy chronionej
  4. Informacja patentowa – źródła i zastosowanie
  5. Prezentacja publikacji „Mały poradnik w sprawach wynalazczości i racjonalizacji dla przedsiębiorców”.

Warsztat odbędzie się dnia 12 grudnia 2011r. w Hotelu Topaz w Poznaniu, pod adresem ul. Przemysłowa 34A, 61-579 Poznań. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe podczas szkolenia oraz catering. W razie chęci udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania" i przesłanie do WKTiR w Poznaniu e-mailem, faksem lub listownie.

Zgłoszenia: e-mail: biuro@wktir.poznan.pl

Więcej informacji: tel./fax 61 852-80-10

zobacz więcej...


[ 2010-08-06 ] Regulamin postępowania z projektami wynalazczymi

WKTiR w Poznaniu zajmuje się opracowywaniem dla przedsiębiorstw "Regulaminów postępowania z projektami wynalazczymi".

zobacz więcej...


[ 2010-08-06 ] Kurs BHP i ochrony p.poż. dla pracowników administracyjno-biurowych

   WKTiR w Poznaniu ogłasza nabór na szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników adminiustracyjno-biurowych.

   Nabór trwa do 9 września 2010 roku.

zobacz więcej...


[ 2010-08-05 ] Kurs BHP i ochrony p.poż dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

WKTiR w Poznaniu ogłasza nabór na szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 
Nabór trwa do 9 września 2010 roku.

zobacz więcej...


[ 2008-03-11 ] Walne Zebranie Członków Zwyczajnych

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował Walne Zebranie Członków Zwyczajnych w dniu 6 marca 2008 roku.

zobacz więcej...


loga
Nowator XXI Nowator XXI