Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

[ 2018-05-18 ] V edycja OITiW Blok A Innowacje Techniczne podsumowanie

V EDYCJA OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

BLOK A - INNOWACJE TECHNICZNE
ELIMINACJE OKRĘGU POZNAŃ I OKRĘGU WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA

 

W dniu 15 maja 2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, które zorganizowane zostały przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Elżbiety Leszczyńskiej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Miasta Poznań.

Eliminacje okręgowe V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

            Laureaci eliminacji szkolnych dostarczyli na eliminacje okręgowe swoje prace i zaprezentowali je, a Komisja oceniająca prace zapoznała się z nimi.

zobacz więcej...


[ 2018-05-18 ] V edycja OITiW Blok B Wynalazczość podsumowanie

V EDYCJA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

BLOK B – WYNALAZCZOŚĆ

ELIMINACJE OKRĘGU POZNAŃ I OKRĘGU WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA


Przy wsparciu Miasta Poznań oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował eliminacje okręgowe V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbyła się pod honorowym patronatem Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Elżbiety Leszczyńskiej - Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

zobacz więcej...


[ 2018-04-17 ] V edycja OITiW Blok A Innowacje Techniczne

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na eliminacje okręgowe V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości BLOK A – INNOWACJE TECHNICZNE

zobacz więcej...


[ 2018-04-17 ] V edycja OITiW Blok B Wynalazczość

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu informuje, że eliminacje okręgowe V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość odbędą się w Zespole Szkół Łączności przy ul. Przełajowej 4

 

w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 10.00

zobacz więcej...


[ 2017-04-27 ] IV edycja OITIW Blok B podsumowanie

IV edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok B – Wynalazczość

eliminacje okręgu Poznań i okręgu Wielkopolska Północna

 

Przy wsparciu Miasta Poznań oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbyła się pod honorowym patronatem Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Elżbiety Leszczyńskiej - Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

zobacz więcej...


[ 2017-04-13 ] IV edycja OITIW Blok A podsumowanie

IV edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok A – Innowacje techniczne

 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyły się eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, które zorganizowane zostały przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Elżbiety Leszczyńskiej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Miasta Poznań.

zobacz więcej...


[ 2017-03-15 ] IV edycja OITiW Blok A - Innowacje Techniczne

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości BLOK A – INNOWACJE TECHNICZNE

zobacz więcej...


[ 2017-03-15 ] IV edycja OITiW Blok B - Wynalazczość

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości BLOK B - WYNALAZCZOŚĆ

zobacz więcej...


[ 2016-05-10 ] III edycja OITiW Blok A Innowacje Techniczne

III edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje techniczne

zobacz więcej...


[ 2016-04-06 ] III edycja OITiW Blok B Wynalazczość

III edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość eliminacje okręgu Poznań i okręgu Wielkopolska Północna

zobacz więcej...


[ 2016-03-15 ] III OITiW Blok B Wynalazczość

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na eliminacje okręgowe III edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości BLOK B - WYNALAZCZOŚĆ

zobacz więcej...


[ 2016-03-15 ] III OITiW Blok A Innowacje Techniczne

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na eliminacje okręgowe III edycji Olimpiady Innowacji Technicznych  i Wynalazczości BLOK A – INNOWACJE TECHNICZNE

zobacz więcej...


[ 2015-04-30 ] II OITiW Blok A - Innowacje Techniczne

II edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Blok A – Innowacje techniczne

W dniu 21 kwietnia 2015 r. odbyły się eliminacje okręgowe II edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje techniczne, które zorganizowane zostały przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Miasta Poznań oraz pod Honorowym Patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Elżbiety Walkowiak Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

zobacz więcej...


[ 2015-04-02 ] II OITiW Blok B - Wynalazczość

Przy wsparciu Miasta Poznań oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował eliminacje okręgowe II edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - Wynalazczość dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

zobacz więcej...


[ 2015-02-20 ] II OITiW Blok B - Wynalazczość

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na eliminacje okręgowe II Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości BLOK B - WYNALAZCZOŚĆ

zobacz więcej...


[ 2015-02-20 ] II OITiW Blok A - Innowacje Techniczne

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na eliminacje okręgowe II Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości BLOK A – INNOWACJE TECHNICZNE

zobacz więcej...


[ 2014-04-29 ] OITiW Blok A Innowacje techniczne

W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyły się eliminacje okręgowe I edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje techniczne, które zorganizowane zostały przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Miasta Poznań oraz pod Honorowym Patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Elżbiety Walkowiak Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.zobacz więcej...


[ 2014-04-17 ] OITiW Blok B Wynalazczość

Przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Miasta Poznań, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował eliminacje okręgowe I edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

zobacz więcej...


[ 2013-03-25 ] Komunikat o wykazie Turniejów i Olimpiad zawodowych w 2013 roku

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

zobacz więcej...


[ 2012-08-06 ] OIT 2012

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu przy wsparciu Miasta Poznań, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i przy Honorowym Patronacie Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego zorganizował eliminacje okręgowe 45 edycji Olimpiady Innowacji Technicznych.

zobacz więcej...


[ 2012-05-23 ] OWoW 2012

Przy wsparciu Miasta Poznań oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował eliminacje okręgowe 38 edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

zobacz więcej...


[ 2011-05-24 ] OWoW 2011

Przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu zorganizował eliminacje okręgowe 37 edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

zobacz więcej...


[ 2011-05-24 ] OIT 2011

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i przy Honorowym Patronacie Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego zorganizował eliminacje okręgowe 44 edycji Olimpiady Innowacji Technicznych.

zobacz więcej...


[ 2010-08-09 ] Komunikat o wykazie Turniejów i Olimpiad zawodowych w 2011 roku

Komunikat z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 roku.

zobacz więcej...


[ 2010-08-09 ] Komunikat o wykazie Turniejów i Olimpiad zawodowych w 2010 roku

Komunikat dyrektora CKE o wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w czerwcu 2010 roku.

zobacz więcej...


[ 2010-08-09 ] Wyniki eliminacji centralnych OIT

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów dokonał podsumowania prac nadesłanych na eliminacje ogólnopolskie Olimpiady Innowacji Technicznych.

zobacz więcej...


loga
Nowator XXI Nowator XXI