Punkt Konsultacyjny

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

ZAKRES BEZPŁATNYCH USŁUG INFORMACYJNYCH:

 


Punkt Konsultacyjny (PK) przy WKTiR świadczy usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP wraz z udzielaniem niezbędnych informacji, w tym:

 
  1. z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.,

  2. nt. dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, funduszy strukturalnych UE, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,

  3. o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe np., fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, itp.,

  4. na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, odpłatnych usług dostępnych w sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU.

  5. z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

 


Ponadto, Punkt Konsultacyjny świadczy usługi informacyjne dotyczące prezentacji i wyjaśnienia zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze środków budżetu państwa, funduszy strukturalnych UE, innych programów i instrumentów wsparcia, w szczególności dostępnych w PARP: 

 
  1. właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia,

  2. zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego programu dotacji,

  3. zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji,

  4. zasad przygotowania rozliczeń i wniosków o wypłaty wsparcia,

  5. warunków spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie.


Usługi świadczone są przez wykwalifikowanych konsultantów, mających wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

 


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG !!!

Punkt Konsultacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE!
Punkt mieści się w siedzibie Wielkopolskiego Klubu Techniki i Racjonalizacji
ul. Stary Rynek 97/100 
(wejście od ul. Kramarskiej 26)
61-773 Poznań
tel./fax: 61 852-80-10
e-mail: biuro@wktir.poznan.pl

 
 

 

loga
Nowator XXI Nowator XXI