KONTAKT

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji
Stary Rynek 97/100
(wejście od ulicy Kramarskiej 26)
61-773 Poznań
tel./fax 61 852-80-10
 
Dyrektor Biura: mgr inż. Zbigniew Ciupiński
 
Organ założycielski: Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS Nr 0000042889
 
Forma prawna: stowarzyszenie
 
NIP: 778-10-09-889
 
REGON: 001241243
 
Nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. O/Poznań
Nr 86 1240 6595 1111 0000 5624 7637
 
 
 
Mapka dojazdu:

loga
Nowator XXI Nowator XXI