Usługi informacyjne

OFERTA USłUG INFORMACYJNYCH DLA MAłYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIORSTW


1. Udzielanie informacji:

  • o administracyjno-prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej;
  • o dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych  źródłach finansowania działalności gospodarczej;
  • teleadresowych;
  • o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych;
  • o zasadach inwestowania w krajach Unii Europejskiej;
  • o zasadach sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł;


2. Wprowadzanie informacji o ofercie handlowej do baz danych służących nawiązaniu współpracy gospodarczej;


3. Wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych.


loga
Nowator XXI Nowator XXI