Linki


Czasopismo NOWATORXXI 
www.nowator.poznan.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Krajowy System Usług dla MSP
ksu.parp.gov.pl

Wielkopolska Platforma Innowacyjna
www.wpi.poznan.pl

Wielkopolska Sieć Innowacji
www.innowacyjna-wielkopolska.pl

Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach
Baza o Innowacjach
www.baza.innowator.org.pl
 
Akcja „Postaw na swoim”
http://www.postawnaswoim.pl
 
MSP na rynku kapitałowym „e-msp”
http://www.e-msp.pl

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
http://www.mgip.gov.pl
 
Portal Funduszy Strukturalnych
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl


Urząd Miasta Poznań
www.city.poznan.pl
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
www.wielkopolska.mw.gov.pl
 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
www.poznan.uw.gov.pl
 
Starostwo Powiatowe
www.powiat.poznan.pl
 
Wojewódzki Urząd Pracy
www.wup.poznan.pl
 
Powiatowy Urząd Pracy 
www.pup.poznan.pl

loga
Nowator XXI Nowator XXI