Wykładowca BHP-oferuję współpracę.

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu poszukuje osoby do współpracy na stanowisku
WYKŁADOWCY
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  
oraz ochrony przeciwpożarowej


Wymagania:
  - wykształcenie wyższe lub ukończona szkoła o kierunku technik bhp,
  - znajmość przepisów bhp i ochrony p.poż.,
  - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bhp i ochrony p.poż.,
  - komunikatywność,
  - odpowiedzialność,
  - dyspozycyjność.
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie życiorysu zawodowego na adres emailowy biuro@wktir.poznan.pl, faxem: 61 852 80 10 lub pocztą pod adresem Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji, Stary Rynek 97/100, 61-773 Poznań.
 
WKTiR w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nie zwracamy nadesłanych ofert. Z wybranymi osobami nawiążemy stałą współpracę, będziemy zlecać prowadzenie wykładów z zakresu bhp i ochrony p.poż. dla naszych klientów.
 
Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101 poz, 926 ze zmianami)”.

loga
Nowator XXI Nowator XXI