Zbiór orzecznictwa sądowego z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

Zbiór orzecznictwa sądowego z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej zawiera orzeczenia sądowe  z zakresu wynalazczości, wzorów zdobniczych, znaków towarowych, oznaczania firm (prawa firmowego) i prawa autorskiego. W zbiorze tym zamieszczono również orzeczenia Urzędu Patentowego RP wydane w postępowaniu administracyjnym, albowiem dotyczą spraw o charakterze cywilnoprawnym i korespondują z tematyką publikowanych orzeczeń sądowych.


Autor: mgr Tadeusz Szymanek, były prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w Warszawie

Wydawca:Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji, Poznań 1998

ISBN: 83-901041-5-6

Liczba stron: 185

Cena: 19,95 zł

loga
Nowator XXI Nowator XXI