7 Program Ramowy


7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR.

Więcej informacji na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego www.kpk.gov.pl

loga
Nowator XXI Nowator XXI